INTERNÁ AMBULANCIA

V našej ambulancii poskytujeme široké spektrum úkonov a služieb, ktoré je možné poskytnúť na počkanie a pre jednotlivé potreby pacienta.  

  • EKG vyšetrenie
  • interné vyšetrenie
  • interné predoperačné vyšetrenie
  • interné vyšetrenie s endokrinologickým zameraním /vyšetrenie štítnej žľazy/