Ultrazvuk

Ide o premenu elektrickej energie na mechanickú a následne na tepelnú. Využívajú sa frekvencie okolo 1MHz, majú najväčší účinok, mimoriadne účinne prenikajú do tkanív. Preniká do hĺbky tkaniva 2-8cm.

V závislosti od toho, či chceme dosiahnuť alebo potlačiť termický efekt delíme ultrazvuk na:

-          Kontinuálny

-          Pulzný

Účinky:

-          Zlepšuje lokálnu cirkuláciu

-          Zvyšuje permeabilitu kapilár

-          Dochádza k ústupu bolesti

-          Zlepšuje regeneračnú schopnosť tkaniva

-          Spazmolytický účinok

-          Mikromasáž tkanív

Indikácie:

-          Osteoartrózy

-          Chronické zápalové ochorenia kĺbov

-          Burzitídy, epikondylitídy

-          Sudeckov syndróm

-          Kontraktúry

-          Jazvy po operáciách

 

Kontraindikácie:

-          Epifýzy rastúcich kostí

-          Gonády

-          Oči

-          Menštruácia