Špirálová dynamika

Metóda Spiraldynamik® hľadá tajomstvo ľudskej pohybovej inteligencie. Ide o návod na  použitie vlastného tela – pre terapiu, bežné denné pohybové aktivity aj športový tréning. Nejedná sa o cvičenie v pravom slova zmysle, ide skôr o  aktiváciu svalov a aktívnu spoluprácu pacienta na vnímaní a prevádzaní pohybov pri každodenných činnostiach.  Vyžaduje si to uvedomenie vlastného tela, svojho postoja a priebeh vlastných pohybov. Naučiť sa rozlišovať, ktoré pohyby robia vášmu zdraviu dobre, a ktoré Váš zdravotný stav poškodzujú. Podieľa sa na nich predovšetkým sedavý spôsob života. Svaly strácajú svoju pružnosť a silu a dochádza k svalovej nerovnováhe. Nesprávne pohybové stereotypy sa časom začnú prejavovať nerovnomerným opotrebovaním pohybovej sústavy a bolesťami.

Základom je 3D anatómia. Trojdimenzionálne špirály údajne predstavujú základné štrukturálne a funkčné princípy, ktoré sú v ľudskom tele. Špirálovité formovanie kostí, kĺbové a svalové štruktúry formujú anatomické základy našich pohybových schopností. Prelínanie týchto špirál vedie k harmonickým a koordinovaným pohybom.

www.fynamed.sk

www.spiraldynamik.cz