REDCORD S-E-T

Redcord S-E-T, nórsky prístroj firmy Nordisk Terapi, je mechanické zariadenie umožňujúce zavesenie časti tela.

V závese je možné polohovať, vykonávať aktívny aj pasívny pohyb, dávkovať cvičenia s postupnou záťažou.

Systém lán a popruhov umožňuje efektívnu diagnostiku, liečbu ale aj prevenciu pohybových problémov v každom veku.

S-E-T koncept je zameraný na liečbu pohybového aparátu, vertebrogénnych ochorení aj poúrazových stavov.

Cieľom cvičenia je uvoľniť svalové napätie, rozvíjať svalovú silu, ovplyvniť stabilitu, koordináciu a rovnováhu celého tela.

Ide o individuálny prístup ku klientovi a aktívny prístup k terapii.