Počítačová kineziológia

V dnešnej uponáhľanej doby žijeme spôsobom života, ktorý nášmu zdraviu neprospieva. Sme vystavení stresu v priamej i skrytej podobe, žijeme v znečistenom prostredí (smog, konzervované potraviny ...), naša strava nie je v súlade s potrebami tela, spravidla nemáme dostatok vhodného pohybu a dotýka sa nás celá rada ďalších tzv. "Civilizačných faktorov".To všetko vedie k rastúcemu počtu osôb s rôznymi "civilizačnými neduhmi" napr. Bolesťami chrbta alebo hlavy, únavou a napätím. Ťažkosti začínajú poruchami funkcií. Vo fáze ľahšie funkčnej poruchy sa klasickým vyšetrením zvyčajne neodhalí príčina a liečba sa zameriava na potlačenie bolesti alebo iných symptómov. Štatistiky udávajú, že v 85% prípadov bolestí chrbta nie je po vykonaných pomocných vyšetreniach nájdená príčina ťažkostí. Ak nie je porucha funkcií odstránená, prechádza po dlhšej dobe trvania funkčné ochorenie v poruchy štruktúr. Tie už pomocou vyšetrovacích metód (ultrazvuk, RTG, CT, MR ...) odhalíme, ale väčšinou je obtiažny návrat funkcií k norme.

CK Computer Kinesilogy (počítačovej kineziológie, počítačová kineziológia) je názov pre expertné a informačný systém, ktorý umožňuje zisťovať a upravovať funkčné poruchy pohybového systému. Pomocou CK je možné chorobe predchádzať, tj. Zachytiť štádium, kedy sú vytvorené podmienky pre jej vznik a rozvoj, ale choroba sama sa ešte neprejavuje. CK má výborné výsledky v oblasti prevencie porúch funkcií a v terapii akútnych i chronických funkčných ochorení.CK je vhodná ako pre ľudí s nedostatkom vhodného pohybu tak pre športovcov, u ktorých môže pomôcť ako prevencia vážnych úrazov.

Princíp CK - Computer Kinesilogy

Názov CK - Computer Kinesilogy už napovedá princíp, na ktorom je systém CK založený. Kineziológia je náuka o pohybe ľudského tela a slovo computer naznačuje, že pri vyhodnocovaní výsledkov je využívaný počítač. Jedná sa o expertné a informačný systém.

CK - Computer Kinesilogy sa zásadne líši od metódy Kineziológia One Brain a od rôznych iných "kineziológiou", ktorých propagátori si vypožičali názov kineziológie.

CK - Computer Kinesilogy - využíva znalosti z myoskeletální medicíny, ortopédia, neurológia a rehabilitačné a fyzikálne medicíny. Systém CK je výsledkom dlhodobých výskumov, klinických skúšok a spolupráca lekárov a fyzioterapeutov s matematiky a informatiky. 
CK vychádza z poznatku, že všetky poruchy v organizme sa prejavujú na pohybovom systéme a spätne je možné rad z nich cez pohybový systém ovplyvniť. Testovaním a analýzou stavu a funkcií pohybového systému môžeme pomocou CK rýchlo zhodnotiť celkový aktuálny stav organizmu, nájsť miesta s najvyšším výskytom reflexných reakcií, posúdiť možné príčiny ťažkostí a pôsobením na pohybový systém tieto funkčné poruchy reflexne ovplyvniť.

Znalosť vzájomných vzťahov umožňuje vykonať cielene masáže, polohovanie, naťahovacie a dychové cvičenia a ďalšie úkony pre ovplyvnenie ťažkostí.Spravidla dochádza k veľmi rýchlemu zlepšeniu celkového stavu. Pri následných kontrolách umožňuje systém CK porovnávanie nálezov pre upresnenie ďalšieho postupu.

V CK technika nenahrádza prácu terapeuta, ale umožňuje mu venovať sa detailnejšie a komplexnejšie zdravotným ťažkostiam a rýchlo nájsť ich možné príčiny vrátane vzájomných súvislostí. Následná terapia je účinná a adekvátne momentálnemu stavu klienta.

Popis CK - Computer Kinesilogy

Computer Kinesilogy je expertné a informačný systém, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko desiatok špecializovaných programov pre diagnostiku a terapiu stranových nerovnováh a funkčných porúch pohybového systému. Jednotlivé programy expertného a informačného systému CK sa líšia predovšetkým podľa kvalifikácia užívateľa. Systém CK zahŕňa odborné úrovne pre lekárov, fyzioterapeutov, masérov a cvičiteľa. V systéme CK je aj časť s názvom CBG - CyberBodyGuard, ktorá je určená pre samostatné použitie zaškolenými klientov pre pravidelnú preventívnu kontrolu zdravotného stavu a reguláciu začínajúcich porúch funkcií. Spojenie odborných častí systému CK s časťou CBG je mohutným nástrojom kontroly stavu zdravia a regulácie sebeozdravných procesov. Práca s CBG motivuje klienta k zmene životného štýlu, poskytuje mu spätnú väzbu o efekte vykonaných zmien, optimalizuje individuálnu starostlivosť o jeho zdravie a umožňuje terapeutovi kontrolovať postup terapie na diaľku a tak optimalizovať frekvenciu návštev v odbornom centre. Odbornej úrovne CK umožňujú terapeutovi zhodnotiť klientove problémy a navrhnúť adekvátne individuálne terapiu, prípadne odporučiť doplňujúce vyšetrenia. Niektoré odborné úrovne sú obohatené o špecializované programy pre poruchy funkcií a bolestí chrbtice v bedrovej oblasti (low back pain), program pre dýchací systém (vhodný napríklad pre chronické zápaly priedušiek a astma bronchiale) alebo programy pre gynekologické problematiky. V celom systéme CK platí zásada, že vyššia odborná úroveň má vždy prístup k podrobnejším informáciám než nižšej odbornej úrovne a vyššej odbornej úrovne umožňujú kontrolu nižších odborných úrovní (fyzioterapeut kontroluje prácu maséra alebo cvičiteľa, lekár všetky).

                                             
 
So súhlasom JONA s.r.o.     https://www.jona.cz/czech/hlavni.htm