KARPENKO s.r.o.

Námestie 1 mája č.11
Rožňava
04801
+421 58 788 5140 karpenkosro@gmail.com