Magnetoterapia

Magnetoterapia využíva biologické účinky magnetickej zložky elektromagnetického poľa za liečebnými účelmi. V magnetoterapii sa využíva pulzné magnetické pole, ktoré sa prejavuje skokovými zmenami intenzity magnetického poľa. Podľa frekvencie je magnetoterapia delená na nízkofrekvenčnú  (100- 150Hz) a vysokofrekvenčnú (9-250 MHz). Nízkofrekvenčná magnetoterapia patrí medzi biologicky najúčinnejšie.

Účinky magnetického poľa:

-          Vazodilatácia: zlepšuje prekrvenie, povoľuje tonus svaloviny ciev  a zlepšuje metabolizmus v tkanivách

-          Analgetické pôsobenie

-          Protizápalové pôsobenie

-          Myorelaxačný a spazmolytický účinok

-          Urýchľuje hojenie kostí a mäkkých tkanív

-          Antiedematózny účinok

Indikácie:

-          Fraktúry, pakĺby, stavy po distorziách kĺbov

-          Aseptické nekrózy

-          Ischemické zmeny na horných a dolných končatinách

-          Artrózy

-          Vertebrogénne algické syndrómy

-          Spazmy chrbtových svalov

-          Epikondylitídy

-          Parézy periférnych kĺbov

-          Neuralgie

Kontraindikácie:

-          Kardiostimulátor

-          Gravidita

-          Mykotické ochorenia

-          TBC

-          Horúčkovité stavy