Elektroterapia

Je časť fyzikálnej terapie, pri ktorej sa využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie.

Podľa spôsobu aplikácie delíme elektroterapiu na:

-          Bezkontaktnú:  terapia vysokofrekvenčnými prúdmi: diatermia, dištančná elektroterapia, magnetoterapia

-          Kontaktnú: terapia nízkofrekvenčnými a strednofrekvenčnými prúdmi