Monika Šimonová 

       

V roku 1989 ukončená Stredná zdravotnícka škola v Rožňave odbor všeobecná zdravotná sestra.

(1989-1990) –interné  oddelenie  v Rožňave

(1994-1996)- ambulancie  všeobecného lekára a odborné ambulancie v Rožňave

Od r.1996 –NFRC  Mudr. Karpenko  Sergej