Milan Gregor

1994 - SZS Levoča - masér

1995 - 2004 SLK Turčianské Teplice a.s.

 2006 - 2013 Karpenko s.r.o. Dobšiná

 2013 - Karpenko s.r.o. Rožňava