Mgr. Zuzana Balázsová (Tökölyová)

Vzdelanie:

(2002-2006)  Stredná zdravotnícka škola, Košice, odbor: masér

(2006-2009)  Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, odbor: fyzioterapia (bakalárske štúdium)

(2010-2012)  Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, odbor: fyzioterapia (magisterské štúdium)

Pracovné skúsenosti:

(od 2009- trvá)  Neštátne- fyziatricko rehabilitačné oddelenie, Karpenko s.r.o, Rožňava

Absolvované kurzy:

(2009-2010)  Špirálová dynamika: základný kurz koncept Spiraldynamik®, Banská Bystrica

(2010-2011)  Mechanická diagnostika a terapia part A, B, C, D The McKenzie Institute International, Žilina

(2011)  Práca s vyšetrovacím spisom v McKenzie metóde, čo prezrádza do klinickej praxe a ako ho používať. PhDr, Michaela Kotrbancová MDT. Trenčín

(2013)  Základy Pilates Medical, Mudr. Július Kazimír, Mudr. Monika Klenková, Bratislava