Mgr. Ľubica Matisová

1992- SZŠ B. Bystrica – odbor rehabilitačný pracovník

1997- VOV B .Bystrica- Diplomovaný fyzioterapeut

2007 SZU Bratislava – Špecializačné štúdium

2011 SZU B. Bystrica- Bakalár fyzioterapie

2013 SZU B. Bystrica- Magister fyzioterapie

2014 Kurz SM systém I + II

2014 Kurz SM systém III + IV