Jana Novotná

2000-2004 Stredná zdravotnícka škola, Košice

                    odbor masér

Pracovné skúsenosti:

Neštátne fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Karpenko