Bc. Odeta Senková

Vzdelanie: 

2005 - 2009 - SOŠ, Gemerská 1, Košice

2009 -2012 - bakalárske štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor fyzioterapia 

2013 - začiatok magisterského štúdia na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, odbor fyzioterapia

Zamestnanie:

Od r. 2012- Neštátne fyziatricko-rehabilitačné centrum, Karpenko s.r.o., Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Kurzy:

r. 2013 - Pilates Medical, MUDr. Július Kazimír, PhDr. Zuzana Veverková

              - Informačný seminár- Špecifiká Mckenzieho metódy u pacientov s bolesťami chrbta, Eva Nováková, Dip. MDT

              - Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre manažment liečby lymfedému, Alian, s.r.o.